Nghitamtours không phải là cơ quan được ủy quyền của Đại sứ quán hay của cơ quan nhà nước. Quý vị sẽ trả một khoản phí dịch vụ mà nếu làm trực tiếp với Đại sứ quán sẽ không mất khoản phí...

357
Tam Trinh
Hoàng Mai, Hà Nội

Chicongoct@gmail.com

043999 92 92
093 630 9800

1. Các điểm đến trên thế giới của Vietnam Airlines

 

Đường bay đi thế giới của Vietnam Airlines 


2. Đường bay đi Nội địa

 

Đường bay nội địa của Vietnam Airlines 


3. Đường bay đi Châu Á

 

Các điểm đến Châu Á của Vietnam Airlines 

 

4. Đường bay đi Châu Âu

 

Đường bay đi Châu Âu của VNA 

 

5. Đường bay đi Châu Úc

 

Đường Bay đi Châu Úc của VNA 

 

6. Đường bay đi Châu Mỹ

 

ĐƯờng bay đi Châu Mỹ của Vietnam Airlines